Помагалник Немски език

Помагалник Немски език

4,00 лв.

Сравни

Описание на продукта

Помагалник Немски език
Размер 21/29,7 (А4).
Включва:
Глаголи: спрежение; глаголи с промяна на кореновата гласна; спомагателни глаголи; модални глаголи.
Причастия: сегашно причастие; минало причастие.
Времена на глагола: употреба; образуване.
Наклонение на глагола: изявително; повелително; условно (подчинително, преизказно).
Страдателен залог на глагола: страдателен залог на действието; страдателен залог на състоянието.
Глаголи с делима/неделима представка.
Възвратни глаголи: същински; несъщински; същински възвратни в едно значение и несъщински възвратни в друго значение.
Verben mit Erganzungen: глаголи с допълнение в Akk.; глаголи с допълнение в Dativ.; глаголи с допълнение в Akkusativ и Dativ.
Основна форма на глагола.
Съществителни имена: падеж; (не)определителен член и склонение; форми за отрицание; слабо склонение.
Местоимения: лични; въпросителни; притежателни; показателни; определителни; неопределителни; относителни; възвратни.
Прилагателно име: спрежение; степенуване.
Числително име: (числителни бройни, числителни редни); времето по часовника; дати по календара.
Предлози: с Dativ; с Akk; някои по-важни предлози с Genetiv.
Типове изречения: съобщително; въпросително (въпроси с въпросителна дума); съюзи (свързват две или повече главни изречения; Der temporale Nebensatz; защото; че/да, дали, въпросителна дума; въпреки че, макар че; за да; ако; въвеждат се с относителни местоимения; двойни).

Все още няма отзиви.

Бъди първият написал ревю за “Помагалник Немски език”